Bestyrelse

Bestyrelsen består af 4 til 6 personer som vælges en gang om året på foreningens generalforsamling. Det tilstræbes at formand og næstformand vælges skiftevis for to år ad gangen.

Bestyrelsen efter generalforsamlingen i 2024 ser således ud:

Formand

Pia Bendt, formand

Næstformand

Jens Barfred, næstformand

Kasserer

Eva Heide, kasserer

Bestyrelsesmedlem

Kristine, bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Zahide, bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Mohammed, bestyrelsesmedlem


Foreningens revisor:

Revisor

Kezia, revisor