Arkiv

I arkivet finder du seneste regnskab. Hvis du vil se tidligere regnskaber eller referater fra generalforsamlingen skal du henvende dig til formanden eller kassereren.

Seneste regnskab:

Seneste årsberetning (referat fra generalforsamling):